Optimering af Märklin C-skinner

Alle modelbaneskinner, uanset fabrikat og sporvidde bør gøres mere præsentable end de er "lige fra æsken". Dette gælder ikke mindst for det på vores anlæg anvendte skinnesystem, C-skinnerne fra Märklin. Selvom producenten fraråder alle former for efterbehandling, er dette efter min opfattelse et ubetinget must for at skabe et nogenlunde realistisk udseende.

Jeg plejer således at starte med en bemaling af skinnestrengene med en lys brun acrylfarve på alle sider. Det er dog vigtigt først at aftørre skinnerne med klud med en smule acetone for at fjerne rester af fedt og evt. olie - især hvis der allerede har været kørt på skinnerne.

 

Efter et døgns tørretid kan malingen på top og inderside af skinnestrengene fjernes - husk at dette skal gøres så blidt som muligt f.eks. med en tommelfingernegl, så skinneprofilet ikke beskadiges. Undlad at bruge slibepapir, da dette uanset anvendt kornstørrelse vil komme til at fjerne lidt af sporprofilet. I sporskifterne fjernes omhyggeligt overskydende maling ved tungen, så det sikres at skiftet fungerer optimalt og uhindret kan befares fra alle retninger.

Når skinnerne har fundet sin plads på anlægget, udføres trin 2 af optimeringsprocessen. En spartelmasse blandet af strandsand, lim, en smule sort acrylfarve og lidt vand, der er tilsat den berømte dråbe opvaskemiddel, blandes grundigt og henstår et øjeblik. Normalt anvender jeg glasvævsklæber, da den er billig og kan bearbejdes i et passsende langt tidsrum. Sandet er som regel varmebehandlet fuglesand, der er siet gennem et dørslag. Grundopskriften på spartelmassen er lånt fra tyske MIBA og den nu desværre afdøde modelbaneekspert Rolf Knipper. Jeg plejer desuden yderligere at tilsætte et drys LIP elasticitets pulver (tilsættes under visse forhold til fliseklæber) til massen - effekten heraf kan muligvis diskuteres, men det skader i hvert fald ikke..

 

Siderne af C-skinnerne beklædes først med strimler af maskeringstape før massen påspartles. Efter et kort øjeblik har den samlet sig og kan trykkes lidt i form, så et ensartet udseende af ballasten opnåes. Der udlægges max. en halv meter ballast ad gangen, før der skal skærver på.

 

I den endnu våde masse drysses med skæver efter epoke, land, landsdel, osv. - kort sagt efter ens eget temperament. Jeg har typisk anvendt en lys grå mellemkorn som hovedballast og derefter dækket med en relativt finkornet mørk ballast fra Busch tæt ved skinnestrengene. Sidstnævnte er perfekt til at lukke mindre sprækker mod C-skinnernes standard ballast.

 

Til et dansk udseende anlæg, er Hobbytrades stenballast perfekt som topkrydderi. Jeg er i hvert fald faldet pladask for denne lysegrå blanding nr. 4076 og har kastet mig ud i at efterbehandle nogen af de strækninger, jeg ellers forlængst var færdig med..

 

Slutteligt sprayes strækningen med vand + opvaskemiddel og det hele skal derefter tørre mindst et døgn, før der kan støvsuges og landskabet evt. kan flyttes rundt.

 

 

Det endelige resultat. Ønskes et mørkere eller lysere udseende, kan overfladen let efterbehandles med laserende farve, vandfarve, rustpulver og lign.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God fornøjelse!