Odense Letbane

SOM så mange andre borgere i landets 3'de største by, ser NIELS-MODELTOG.dk med hovedrysten på den udvikling den kommende letbane befinder sig i. Uforståelige og for hovedparten af borgerne ubrugelige linieføringer, tilsyneladende åbenlyse mangler på basale tekniske installationer, såsom velegnede remiseforhold i begge ender af byen, er blot nogle af de eksempler på uløste detaljer, der springer i øjnene på enhver med en smule interesse for skinnebåren trafik. Andre detaljer kunne være det så vidt vides ikke-eksisterende samarbejde - hverken teknisk eller økonomisk - med andre byer som Aarhus og Ålborg, der med stor sikkerhed kunne bidrage med viden og erfaring til projektet.

Af andre skræmmende eksempler kan nævnes, hvordan eksisterende, stærkt trafikerede veje, skal omlægges og indskrænkes til et kørespor i hver retning – alt sammen med formålet at skaffe ”bilfrit rum”. Værst i netop den henseende er nok de 20000 biler, der hvert døgn passerer forbi byens ”banegård”, men som om få år skal presses ud i midtbyens øvrige underdimensionerede gadenet. Kommunens svar til den undrende befolkning: ”Lad være at køre i myldretiden..” Jo, tak...

ET er dog sikkert: At Odense Letbane allerede er hastigt på vej ind i bybilledet og at den eneste mulighed i vort (endnu) demokratiske samfund for at rokke ved de ansvarlige politikere, embedmænd mm., er at blande sig i den offentlige debat. Undertegnede har til dato bidraget med følgende indlæg:

 

Fyens Stiftstidende, 13. juni 2012.

FS 130612 

 

Fyens Stiftstidende, 16. august 2016. Klik på artiklen for at læse den i tekstformat.

FS 160816

 

 

 

Letbane01