Højby Station

Min Højby station er baseret på Heljans gamle byggesæt af Holme Olstrup. Sættet var i en lang periode udsolgt hos Heljan, men kan i skrivende stund købes igen. Hvorfor valget lige faldt på denne model, ved jeg egentlig ikke helt, udover at den ser typisk dansk ud og er i nogenlunde korrekt skala. Og så blev jeg ret inspireret af at læse Occams artikel omkring bygningen og patineringen af modellen, og kastede mig derfor ud i opgaven. Desværre kan der ikke længere linkes til denne artikel.

Murværket får først en gang fortyndet grå acrylmaling, som aftørres hurtigt igen. Enkelte mursten og ventilationsristene fremhæves med en alm. sort blyant:

 

Efter at modellen er samlet nogenlunde iht. Heljans vejledning, optimeres udseendet af stationen. Her påsættes vindskeder af 1 mm plastcard. Disse males efterfølgende med DSB oliven-grøn:

 

Trappestenene slibes lidt skæve og hule, og der antydes hakker i kanterne. Dernæst males de med en lys grå farve og bagefter med mørkegrå områder, hvor trinnene normalt betrædes. Skorstenene og kvisten har her fået inddækning af alufoliestrimler. Desuden er skorstenene "sodet til" indvendig og i toppen med sort acrylmaling. Taget patineres med et mix af brun, sort og grå, plus pletvise antydninger af grønt og hvidt:

 

På perronsiden opstilles bænke til de rejsende. Tagrender fra Auhagen påsættes begge sider af hovedbygningen. Endnu mangler nedløbsrørene:

 

Postkassen er nu malet pænt rød og tilføjet lidt guld krims-krams øverst på forsiden. Et stykke hvidt papir på 2x1.5 mm indikerer skiltet med tømningstiderne! Ved foden af rampen er opsat en stump stakit i et forsøg på at regulere person-trafikken til perronen. En lille vissen busk på hushjørnet skjuler en uskøn samling i husets fundament...

 

Ved porten til stationsforstanderens lille gårdhave anlægges et par små højbede omkranset af kampesten. I haven plantes en busk, lidt langt græs og senere skal der plantes et passende stort træ af en slags. Havebordet er allerede dog stillet op og klar til eftermiddagskaffen!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig ankommer leverancen af nedløbsrør. Men Stationsforstander A. Mortensen er nu ikke tilfreds med, at de bare ligger smidt sådan...

 

Hvad skal man dog nu vælge - store eller små bogstaver? Heldigvis har skiltemaleren været forudseende og medbragt et passende udvalg. Et par enkelte opslag på www viser, at der måske nok har været fastsat regler hos banerne omkring stationsskiltes udseende, men også at de vist lige så tit har været fraveget!

Endeligt er Højby Station ved at være klar til banens åbningsdag. Perroner og sporanlæg er dog langt fra klar endnu. Alligevel er der til stationspersonalets store glæde, allerede ankommet en gammel HJ vogn i spor 1:

 

Der bliver dog ikke lige nu og her afholdt nogen større indvielsesceremoni, for her slutter artiklen om Højby Station. Der mangler dog endnu en mængde mindre udsmykningsdetaljer, såsom skiltning til de rejsende, signaler, telefonklokker mm., men dette må vente til en senere lejlighed. 

Pt. (december 2015) er der slet ikke behov for en Højby Station, da denne by ikke længere forefindes på anlægget Det ny Svenstrup H. Så der bliver utvivlsomt brug for at fremstille nye stationsskilte mm. på et tidspunkt.

Niels, marts 2011 (opdateret jun. 2021).

 

Gå til Modelbyggepladsen.