Et modelbaneanlægs endeligt...

Der er næppe nogen i denne verden der har tal på hvor mange linier og ord, der i tidens løb er skrevet om modelbanefolkets oplevelser med planlægning, opbygning og efterfølgende glæder ved deres drømmemodelbaneanlæg. Det værende sig i diverse magasiner, klubblade, fagbøger og på internettet og på alle tænkelige sprog. Utallige artikler og publikationer - begejstret nedfældet efter bedste evne af glade amatørerer eller beskrevet formfuldendt af professionelle modelbaneeksperter - er at finde overalt på diverse sites og på boghandlernes, kioskernes og bibliotekernes hylder. Alt fra den mindste skala Z til anlæg i størrelse 1:1. Denne hjemmeside er heller ingen undtagelse.

Men omkring den modsatte proces, dvs. nedtagningen og fjernelsen af modelbaneanlæg finder man ikke megen information. Også selv om dette teoretisk set må være en lige så hyppigt forekommende begivenhed som førstnævnte! I hvert fald har jeg kun kendskab til ganske få indlæg på nettet omkring emnet og slet ingen eksempler fra de trykte medier. Årsagerne hertil formodes at være mange, først og fremmest fordi folk i almindelighed sikkert anser emnet som værende ganske uinteressant for andre, men også fordi fjernelsen af et anlæg ofte vil være relateret til diverse personlige forhold, eksempelvis skilsmisse, alderdom, død, flytning eller simpelthen en tabt interesse for projektet.

Med andre ord et emne til lidt nærmere belysning på NIELS-MODELTOG.dk.

Udgangspunktet for artiklen var her undertegnedes eget kældermodelbaneanlæg Svenstrup H. Dette havde efterhånden omkring 15 år på bagen (se nærmere beskrivelse her) og indeholdt trods en oprindeligt særdeles lang og møjsommelig planlægningsfase en række uhensigtsmæssige detaljer, der i takt med en stigende viden og voksende krav til et naturtro udseende, blev mere og mere påtrængende at få gjort et eller andet ved. I bund og grund et ganske typisk forløb, hvor legen startes med et begyndersæt på spisebordet, og hen over tid udvikler sig til en hobby med et "rigtigt" anlæg med alt hvad dertil hører. Der var på ingen måde tale om en forsvundet modelbaneinteresse, men de klassiske begynderfejl som anvendelsen af for små skinneradier, for stejle stigninger på op og nedkørsler samt lignende irritationsmomenter, gjorde at jeg hen over et par års mere og mere intensive grublerier nåede frem til erkendelsen af, at det eneste rigtige nok var at starte helt forfra. 

Den endelige beslutning herom er særdeles svær at tage, dels fordi den umiddelbart virker ganske uoverskuelig og indbærer en masse praktisk arbejde og tid til opgaven, men også fordi det på en eller anden måde "gør lidt ondt" at skulle ødelægge noget man har brugt utallige timer på at bygge op og løbende prøvet at perfektionere. Yderligere kræves i mange tilfælde - også i mit - tilførelse af en vis portion ekstra kapital for at komme igang med opførelsen af et nyt anlæg, der så helst skal være bedre end det gamle, dvs. have lidt flere sporskifter, flere store flotte bygninger og kun skulle detaljeres med de bedste af de bedste landskabsmaterialer på markedet. Men når først den tunge beslutning er taget i ens hoved, er det omvendt meget  svært at tage sig sammen til at bruge mere tid på det eksisterende anlæg, så jo før man kommer i gang med opgaven, desto bedre.

Som skrevet, så gjort. Lidt billeder før "dommedag":

SvH 01

Her ses den ene flanke med Bakkedal længst til højre og Svenstrup H midtfor.

 

SvH 02 

Modul 4 og 5 med Bakkedal. De korte perronspor, for små skinneradier og 2 gange 180 grader sving springer i øjnene. Der spores allerede et vist forfald. 

 

SvH 03

 Den venstre flanke med Højby, desværre fotograferet i kraftigt modlys. Den generende S-kurve foran kirken ses tydeligt.

 

Lidt næroptagelser:

SvH 04

Højby Station med blandede oprangeringer.

 

SvH 07

Pastor Mortensen forlader den lille landsbykirke ved Højby for allersidste gang.

 

SvH 05

Syrénvej i Bakkedal. Kvarteret virker ret affolket.

 

SvH 06

Maskindepotet på Svenstrup H. Alle hestene er sat på stald.

 

SvH 08

Svenstrup H, udkørslen mod Højby. Afgreningen til havnen ses under viadukten.

 

SvH 09

Svenstrup hovedgade set fra havnesiden. 

 

Først fjernes naturligvis alle løsdele før selve demonteringen kan gå i gang. Med assistance fra yngre kræfter, går det hastig fremad:

SvH 11

  

Forsigtigt fjernes skinneballasten med en spartel. De karakteristiske skrå sider på C-skinnerne har været dækket med malertape før der blev lagt ballast, hvilket letter demonteringsarbejdet betragteligt:

SvH 12

  

Her arbejdes der med at fjerne anlæggets ene tunnelportal, da denne forventes genbrugt på et nyt modelbaneanlæg. Man må spare hvor man kan:

SvH 13 

 

Maskindepotet på Svenstrup H slipper heller ikke for manden med spartlen:

SvH 20

 

En ulempe ved Märklins skruer til C-skinner er, at de let ruster ved kontakt med vand/fugt og dermed er næsten umulige senere at skrue ud. Her har de været anvendt til fastgørelse af en Viessman gittermast, hvor fodpladen efterfølgende har været dækket med sand/lim blanding:

SvH 21

 Eneste løsning på problemet er "Sanfte Gewalt" som de siger syd for grænsen. (masten overlevede)

 

SvH 22

Her var der engang en jernbanebro. Billedet virker på en eller anden måde underligt forstemmende.

 

SvH 23

Bakkedal efter orkanen.

 

SvH 24 

Landevejs-underføring - her rippet for alt hvad der evt. måtte kunne genbruges.

 

Hele processen er nu næsten overstået. De 6 segmenter har fået demonteret alle de fastmonterede komponenter såsom skinnemateriel, ledninger, kabelklips, stik, lamper osv., inden resterne er kørt på genbrugsstationen.

Et par tips:

De elektriske ledninger "over en vis længde" kan sagtens gemmes og genanvendes. Selv en del små og store skruer er skruet ud af pladesamlingerne, sorteret og gemt i plastikbøtter til senere brug. Med en akkuskruemaskine tager denne øvelse ikke lang tid og pengene, der er sparet kan sagtens bruges til andre formål. Understellet til anlægget er adskilt og ben og høvlede brædder er lagt på hylden. Alle modelhusene er forsigtigt pakket ned i flyttekasser med lag af aviser imellem, så smådetaljerne ikke beskadiges. Ligeledes er de forskellige skinner sorteret ud efter typenumre, således at de senere kan genfindes uden for stort besvær.

Vær opmærksom på at det hele fylder mere end man lige tror:

SvH 32

 

Slutteligt er værelset ryddet og klar til en ny modelbaneæra. Forinden er det dog en god ide at få malet vægge, vinduer og andre detaljer, der senere vil være utilgængelige bag en kommende modelbane:

SvH 33 

 

Således forløb en uges tid af NIELS-MODELTOG.dk's sommerferie 2013. En på visse måder trist og vemodig, men samtidig spændende opgave, da et nyt og naturligvis meget bedre og mere interessant anlæg allerede er planlagt i næsten alle detaljer og dermed forventes omsat til virkelighed inden for en overskuelig fremtid. Jeg glæder mig i hvertfald...

Niels, september 2013 

 

Gå til Det ny Svenstrup, artikel 1.