Lys i Kulissen

Baggrundskulisser er et ofte forsømt emne på danske modelbaner, hvilket er synd. Når man nu har gjort et stort arbejde ud af at virkeliggøre sin lille verden i model, bør denne også ”afrundes” på en måde, så tilskueren ikke umiddelbart oplever, hvor modelbanen hører op. Det kan lyde som en stor og vanskelig opgave, men dette er slet ikke tilfældet og indsatsen er det hele værd.

Jeg tror at det værste eksempel jeg i den henseende har oplevet, var et større H0 anlæg i en lejlighed, hvor væggene var dekoreret med orange-gult tapet og hvorpå store solsikkeblomster dominerede billedet. Anlægget var helt uden nogen form for baggrundskulisser og det samlede indtryk var derfor alt i alt en smule nedslående.

Vi kan her lære meget af vores udenlandske modelbanekollegaer, hvor der især i USA og England gøres en stor dyd ud at implementere kulisser og reliefbygninger på så at sige alle anlæg. I modelbanelitteraturen og på internettet kan der således hentes megen inspiration, der i praksis let kan omsættes til egne forhold. Og ønsker man en hurtig løsning, tilbyder de fleste store tilbehørsfirmaer færdigtrykte fotostater, i reglen på nogle meters længde og med næsten ethvert tænkeligt landskabsmæssigt baggrundsmotiv.

På mit eget H0 anlæg har det fra starten af været en forudsætning, at der skulle indgå baggrundskulisser. Dette på trods af et lokale, hvor væggene ellers er malet i en nogenlunde diskret lyseblå kulør. Alle bagkanter og en mellemliggende kulisse (scenic divider), påføres derfor et lag glasfilt, som først spraymales ”vådt i vådt” med forskellige hvide og blå kulører. Så langt så godt:

Kul01

Svenstrup Hovedbanegård, med den smalle perron lige under skyerne.

Men skyerne skal jo helst ikke nå helt ned til jordhøjde og hvis hele arrangementet yderligere påtænkes at skulle illudere et større byområde, må der mere til. Helt præcist må overgangen mellem jord og himmel skjules bag reliefbygninger, træer, små forhøjninger eller lignende, der indsættes for at bryde den ellers retlinede og uønskede ensformige optik.

Den bageste perron på min største station Svenstrup H er godt en meter lang uden for det overdækkede område, men er samtidig kun et par cm bred, hvilket giver lidt udfordringer ved det her påtænkte reliefbyggeri. Med udgangspunkt i Kibris prisbillige byggesæt nr. 9808 (lille klædefabrik), skitseres et scenarie bestående af fabrikkens sider, en lav sidebygning, en lang mur og en 2 etages rødstensgavl, der lå i rodekassen. Med denne form for kit-bashing kan omkostningerne holdes i den lave ende og man får samtidig ryddet lidt op i sine gemmer: 

Kul02

Fantasien får frit løb i kartonmodellen.

Hele temaet udføres først i karton til en prøveopstilling og ikke før at udseendet er fundet helt acceptabelt, kan det egentlige modelbyggearbejde påbegyndes. En gennemgående bagplade af eks. 0,8 mm plastcard letter samleprocessen og den endelige montage på anlægget. Det må hele tiden haves for øje, at tykkelsen på det færdige resultat ikke må overstige 5-6 mm pga. den smalle perron. Der bliver således ikke mulighed for større dybdemæssige forskydninger mellem de enkelte vægelementer.

Kul03

Opstillingen vurderes i det rette miljø.  

Fabriksvæggene samles nu i forlængelse af hinanden, hvilket kræver lidt tilskæring. Men herefter kan delene males, patineres og vinduer mm. monteres. Da der ej heller er plads til almindelige lygtepæle på den smalle perron, indbygges der i stedet et par lamper i fabriksvæggen. Der er heldigvis god plads til ledningsføringen bag fabrikkens høje betonsokkel og videre væk gennem et lille hul i perronen:

Kul07

Der bliver "lys i kulissen" 

I den højre ende af ”frisen” illuderes en bygning, der en gang i tidligere tider har huset Import/Eksport virksomheden Gommesen A/S. Den er nu forladt og forfaldet er så fremskredet, at man har måttet sætte træplader for flere af vinduesåbningerne. Det hele venter egentlig blot på at blive jævnet med jorden, så Statsbanerne kan overtage arealerne.  Alle delene til bygningen stammer som nævnt fra rodekassen og er hurtigt samlet.

Kul12

Det forfaldne domicil for Gommesens Import/Eksport. 

Slutteligt kan hele scenariet tilføjes lidt pynt i form af tidstypiske plakater og skilte, samt en smule grenafklip fra et gammelt modeltræ:

Kul13

Vi befinder os i 1978, hvor EF reklamerede med sprogrejser for ungdommen.

 

Og herefter kan den omkring 90 centimeter lange model fæstnes på bagvæggen med almindelig montagelim:  

Kul16

IC167 er netop ankommet fra Frederikshavn på spor 4.

 

Så nu er der ”Lys i kulissen” på Svenstrup H.

Kul17

Omkring midnat skinner der kun et søvnigt "lys i kulissen" på den stille Svenstrup H.

 

Niels, dec. 2016 

Artiklen har været bragt i Spor og Baner nr. 27, 2016.

Gå til Modelbyggepladsen.