Det ny Svenstrup H - del 1 

Hen over sommerferien 2013 blev mit 15 år gamle modelbaneanlæg Svenstrup H nedlagt, demonteret og adskilt i atomer. En epoke var slut  - læs mere om dette her.

Men planen over det kommende Svenstrup H er heldigvis allerede nu fastlagt i store træk, så det er muligt at fremstille underbygningen til det nye anlæg. Der pågår i skrivende stund endnu en række mindre rettelser til selve sporplanen og landskabets opbygning, men eksempelvis placeringen af den underliggende opstillingsbanegård og de 2 opkørsler til "dagslyset", er låst fast. Selve sporplanen afsløres først i en kommende artikel.

Mit modelbaneværelse har målene 420x387 cm, hvilket svarer til godt 16 m2 og dette areal må naturligvis udnyttes bedst muligt til formålet. Den nødvendige adkomst til vinduer, service, rengøring, en evt. radiatorudskiftning i rummet osv. må dog på ingen måde forhindres af anlægget udformning. Et højskab til opbevaring af diverse modelbanegrej, skal der også være plads til ved siden af anlægget, så efter flere måneders intens tænken og utallige skitseforslag, der stort set alle blev kasseret straks, nåede jeg frem til følgende grundkonstruktion:

Svny101

Anlæggets underbygning + lidt yderligere detaljer for selve overbygningen (landskabet). Mål i mm.

Af tegningen fremgår, at anlægget får form som et stort og lidt forvredet E, placeret tæt rundt langs væggene og med en skjult opstillingsbanegård placeret i det "øverste venstre hjørne" (skraveret område). Denne fremstilles af en L-formet 9 mm finerplade med plads til en 4-5 parallelle spor, alle på mindst et par meters længde. Højskabet er placeret bag indgangsdøren.

I modsætning til det gamle Svenstrup H, bliver det ny anlæg ikke modulopbygget, så hele stativet og anlægget ovenpå samles i en stor sammenhængende konstruktion. Fordelen herved er ganske store materialebesparelser på både træ og især elektriske forbindelseselementer, samt ikke mindst en forventet væsentligt hurtigere proces med hele opbygningen. Man bliver jo ikke yngre...

Men samtidig mistes der dog en hel del fleksibilitet og muligheden for på let vis at kunne demontere enkeltdele af anlægget. Ældre læsere af NIELS-MODELTOG.dk vil erindre, hvorledes en oversvømmet kælder for nogle år siden (med en efterfølgende kostbar renovering), gjorde at jeg i høje toner lovpriste netop denne mulighed - tjah, for og i mod...

En masse fritstående bordben er kun til besvær, så på det nye anlæg har det været tanken at fastgøre hele konstruktionen rundt i de omgivende vægge. Dette letter ved støvsugning og gulvvask (jo) og er samtidig med til forhindre at landskabet "sejler" rundt ved den mindste berøring og dermed får en mio. småting til at vælte. Det kan dog - som i mit tilfælde - dog være lidt af en opgave at bore huller i en 75 år gammel beton-kældervæg:

Svny102 

De første lægter.

 

Der anvendes almindelige høvlede og rette skillerumslægter 38x57 mm af god kvalitet, der monteres i væggen med 100 mm lange TORX-skruer. Højden til overkant er ca. 95 cm over gulv, hvilket gør at benene fra det gamle anlæg kan genanvendes. Selve anlæggets kote 0 ender således ca. 110 cm over gulv og umiddelbart ville jeg egentligt gerne have øget dette mål med 10-15 cm, men grundet det store vindue i lokalet, ville jeg senere få svære problemer med at opnå tilstrækkelige pladsforhold til anlæggets baggrundskulisse. 

Hos vores modelbanekollegaer på den modsatte side af Atlanterhavet, er det meget udbredt at lave modelbane-underbygninger efter den såkaldte L-girder metode. Fidusen er her, at et vinkelprofil (L) er særdeles stabilt i X-Z planet (stort inertimoment), hvilket gør faconen meget velegnet til at lave stive rammekonstruktioner. Jeg har i det nye Svenstrup H derfor også valgt at følge dette princip: 

Svny103A

L-girdere

 

Der lægges således et afstivende høvlet bræt (16x95 mm) oven på alle vandrette lægter og disse fastskrues med et passende antal 4.0x40 TORX-skruer. Allerede efter opsætning af nogle få elementer, virker det hele betryggende stabilt og det forekommer let at bygge videre på konstruktionen. Hele tiden er waterpasset i funktion, da det kun vil være muligt at lave mindre højdekorrektioner når anlægselementerne senere skal lægges på. Og intet er mere irriterende end jernbanevogne, der ikke kan blive stående, hvor man har afkoblet dem...

Et par fotos rundt mod uret: 

Svny104A

Den højre flanke,

 

Svny105A 

midten,

 

Svny106A

og den venstre flanke.

Der anvendes mest muligt træ og skruer fra det gamle anlæg, hvilket er med til at holde udgifterne i det nye projekt nede. Alt i alt er der nyindkøbt træ for små 250 kr fra den lokale lavpris tømmerhandel. Det er bestemt sjovest at bruge pengene på deciderede ægte modelbaneting, men omvendt også ret dumt at spare på en ordentlig underbygning til sit anlæg. Man skal jo forventeligt kunne holde ud at se på det i mange år...

Fremstillingen af midterstregen i E'et er lidt vanskeligere end resten. Den skæve geometri gør, at der må tilskæres et par indvendige hjørneklodser med en afgrenende vinkel på (underlige - jo) 69°, hvorpå siderne efterfølgende kan monteres:

Svny107

Klods i vinkel.

Efter lidt yderligere tilpasning, kan klodserne limes og skrues fast. Den ene side og et dertilhørende ben kan efterfølgende påskrues, før resten af "øen" påbygges. Vigtigt er at sikre, at adkomsten mellem anlæggets 3 flanker er mulig, idet der hvert sted skal/bør være mindst 60 cm. Man bliver desværre sjældent slankere med alderen...

Svny108A

Ø-bygning. 

De affasede og ganske uens lange anlægshjørner, tilpasses efter at øens endestykke er påsat:

Svny109A 

Lægter, lægter, lægter...

De skrå sidestykker er nu monteret under pålægsbrædderne: 

Svny110A

Ø på ben.

De skrå hjørnesamlinger sikres indvendigt med små 1,25 kroners vinkelbeslag, der tilpasses i skruestikken, så de passer præcist til den pågældende vinkel.

Således fortsættes hele vejen rundt og efter en sidste udspartling og slibning af tiloversblevne huller, kan sider og ben slutteligt males. Som på det hedengangne Svenstrup H, har jeg valgt en dækkende mørkebrun træbeskyttelse, da denne efter min mening giver et passende neutralt udseende. I parentes bemærket var der også en rest tilbage i malerbøtten fra 1999...: 

Svny113 

 

Og det hele set fra den modsatte vinkel:

Svny114

Underbygningen er nu så godt som færdig og dermed klar til det videre og egentlige modelbanebygningsarbejde. Opgaven er heldigvis gået hurtigere end forventet, hvilket beviser at blot en smule forberedelse er med til at give et efterfølgende godt resultat.

NIELS-MODELTOG har udført en test (der på ingen måde vil blive beskrevet i nærmere detaljer her) som viser, at underbygningens elementer sagtens kan klare en belastning på omkring 100 kg... Skulle behovet således en dag opstå, kan det dermed godt lade sig gøre at række helt ind i det fjerneste øvre højre hjørne på anlægget for at servicere landskabsdetaljer, fjerne afsporet materiel el. lign., uden at ødelægge hele konstruktionen.

Interesserede læsere kan med fordel hente god inspiration og praktiske oplysninger i eksempelvis dette MIBA Special omhandlende "Anlagen Unterbau". Bladet er udsolgt fra MIBA forlaget, men kan uden problemer købes forskellige steder over internettet:

Svny112

MIBA Special - Anlagen Unterbau, Rolf Knipper, 2003.

 

I næste artikel om det ny Svenstrup H, ses der nærmere på fremstilingen af opstillingsbanegården, de første landskabselementer samt en række andre spændende detaljer.

Niels, November 2013

 

Fortsæt til del 2.